O zdravém sebevědomí

23.11.2016

Dr. Joseph Murphy je autorem knihy O zdravém sebevědomí. Prostřednictvím této knihy nám zprostředkoval, jak máme zužitkovat potenciál podvědomí a vytvořit si zdravé sebevědomí. Jeho kniha mi byla inspirací k vytvoření tohoto článku.

Mám-li být úspěšná ve svém sdělení, musím začít vyprávění u sebe. Míra naši sebedůvěry určuje jestli dokážeme ustát kritiku a i nadále pracovat na projektu, který byl zkritizován. A abychom mohli uvěřit, že naše projekty jsou dobré, musíme nejdřív posílit naši sebedůvěru a sebevědomí.

Myslela jsem, že se mám dostatečně ráda, ale když jsem se měla podívat do zrdcadla a říct: "jsem Božím dítětem a Bůh mě miluje", nejdřív jsem to vůbec nedokázala. Ačkoliv jsem se snažila popírat, že mou součastí je něco víc, Dr. Joseph Murphy mě přesvědčil že je to pravda. Přestože společnost odsuzuje jakoukoli odchylku od "normálnosti" od toho, co je zvykem. Od kolektivních názorů. Utvrdil mě v přesvědčení, že nestačí žít podle pravidel a naslouchat jen egu. Utvrdil mě v tom, že je správné věřit v Boha a že existuje. Je v nás i mimo nás, je ve všech lidech. Díky němu je na světě láska. Díky němu, se učím milivat se i milovat Vás. Skutečně milovat, srdcem i duší.

Intuitivně každý víme, že je to pravda. Mudr. Vladimír Vogeltanz na tomto principu založil Etikoterapii. Léčení duše mravností. Říká, že naše tělo raguje na všechny křivdy a nevyřešené spory nemocí. A jediný léčitel, který nás dovede k uzdravení jsme my sami.

Ale to už patří k další kapitole. Pro lepší představu a pro ověření teorie Dr. Murphyho přikládám audionahrávky čtené z jeho knihy. Pokud opravdu chcete něco změnit, musíte ze srdce chtít. Na svou cestu musí vykročit každý sám, i já jsem badatel. Nestačí knihu jen číst, nestačí jen poslouchat. Musíme uvěřit, že jsme mocní a opakovat si jeho modlitby tak dlouho, dokud nedokážeme změnit naše negativní vzorce.

Protože máme na víc než být nemocní. Máme právo být mocní a s Boží pomocí můžeme být láskou a dále ji předávat, od plamene svíce lze zažehávat další a další svíce. 

PS: video s modlitbami zde

https://www.youtube.com/watch?v=D4d8O21pgKA