Romana Krzyžanková

Básnířka a badatelka
 

Již od mala jsem byla velmi přemýšlivá a dodnes mi zůstala touha hledat cesty k lidské duši. Celý proces začíná a končí u nás. Jsme přesvědčena, že základem našich tužeb je láska. Jádro našich nemocí a myšlenek bylo stvořeno v nás, tedy opět my a jedině my jsme schopni se vyléčit. Prostředníkem a vůdcem na naší cestě je nám Bůh, který je naši součástí. Chcete-li, říkejme mu naše podvědomí, ale princip je stejný. Naše zdraví je odrazem našich myšlenek. Tudíž naše podvědomí, utváří náš osud.