Strach

12.12.2016

versus pochodeň světla

Abychom mohli šířit světlo lásky, musíme se nejdříve sami očistit. Lék, který hledáme, je v našem těle, v našich srdcích. Nemůžeme zklamat sami sebe, protože jsme součástí Boha. Je to skutečnost, která nás přesahuje, ale přesto ji cítíme v našich srdcích. Jsme součástí jak materiální, tak fyzického světa. Kde naši hranicí je naše mysl.  


Kdybych si měla představit strach, jsou to tisíce zářících očí, které na mne hledí z temnoty. A já stojím mezi nimi a držím pochodeň. Mám otevřené své srdce a chci své strachy milovat a pozvat je do svého srdce. Jakmile je pozvu dovnitř, všechny oči jsou rázem součástí mě. Světlo mého srdce je silné, dokázalo pojmout všechny mé strachy s láskou a z mého těla vytrysklo světlo, když se strachy transformovaly v lásku.  

Inspirace: https://www.jeshua.cz/seminka-kristovskeho-vedomi/